• Μία Λύση, πολλαπλές δυνατότητες!

    Το OKTO.RETAIL είναι μία ολοκληρωμένη εφαρμογή για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση μιας επιχείρησης με ένα ή περισσότερα καταστήματα